Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2014

sonsourire
sonsourire
2235 86bb
Reposted fromretaliate retaliate viainyourheart inyourheart
sonsourire
1589 56d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabelieve17 believe17
sonsourire
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viabelieve17 believe17
sonsourire
2842 f652
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabelieve17 believe17
sonsourire
3216 ff82
Reposted fromepi epi viabelieve17 believe17

April 21 2014

sonsourire
2495 2544
Reposted fromnexxt nexxt

April 19 2014

sonsourire
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? 
Reposted fromnexxt nexxt
sonsourire
Obietnice - nawet te niezobowiązujące - zostają człowiekowi w pamięci. 
Reposted fromnexxt nexxt
sonsourire
3949 9a49
Reposted fromnexxt nexxt
sonsourire
Czasem jest za późno na przeprosiny. 
Reposted fromnexxt nexxt
sonsourire
1850 c5ba
Reposted fromnexxt nexxt
sonsourire
2634 389e
Reposted fromnexxt nexxt
sonsourire
Najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić – nieraz na zawsze. 
Reposted fromnexxt nexxt
sonsourire
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam. 
Reposted fromnexxt nexxt
sonsourire
Nawet jeśli teraz się śmieję,  to właściwie jestem smutna.
Reposted fromnexxt nexxt
sonsourire
1322 f86c
Reposted fromnexxt nexxt
sonsourire
Przestajemy kochać siebie,  gdy ktoś nas nie kocha. 
Reposted fromnexxt nexxt

March 28 2014

sonsourire
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaweightless weightless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl